OMEC nr. 4267 din 19.05.2020 – pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 în unitățile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării

OMEC nr. 4266 din 18.05.2020 – pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul stării de alertă pe teritoriul României

ORDIN 4261_ pentru modificarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020, aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.307/2020

OMEC nr. 4247 din 2020    pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi
didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011
PRECIZĂRI REFERITOARE LA EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT – 2020
DEFINITIVAT_INSPECTII_PORTOFOLIU    Cerere recunoastre nota inspectie    Cerere recunoastre nota inspectie

ORDIN 4249/2020-MODIFICARE ROFUIP
https://www.edu.ro/m%C4%83suri-de-prevenire-%C8%99i-combatere-%C3%AEmboln%C4%83virilor-cu-sars-cov-2-%C3%AEn-unit%C4%83%C8%9Bileinstitu%C8%9Biile-de-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt
LEGEA 55/2020
ORDIN 4259/2020
ORDIN 3577/2020
ORDIN 831/3577/2020
ORDIN PRIVIND MASURI DE PREVENIRE SI COMBATERE A IMBOLNAVIRILOR

Ordin_comun 4220/2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALAE 31.03.2020    postat pe 31.03.2020 ora 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologia de monitorizare a segregării şcolare în învăţământul preuniversitar  Aici

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSPARENTA VENITURILOR SEPTEMBRIE 2019
OMEN GRADAȚIE 2019

METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2019

METODOLOGIE GRADATIE DE MERIT 2018

CALENDAR EXAMEN NATIONAL DE DEFINITIVARE IN INVATAMANT-2018

ORDIN ORGANIZARE SI DESFASURARE EXAMEN NATIONAL DE DEFINITIVARE IN INVATAMANT-2018

ORDIN-OMEN-SIMULARE-EVALUARE-NATIONALA-si-BACALAUREAT-2018

3027_2018_ROFUIP.pdf  (actualizare ROFUIP si utilizare auxiliare didactice)

LEGEA 544 PRIVIND ACCESUL LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE LA 31.03.2019

transparenta venituri salariale martie 2018

OMEN 4795 admitere prof.si dual 2018

OMEN 4794 2017 admitere liceu

DECLARAȚII AVERE 2018

DECLARAȚII AVERE

DECLARATII AVERE 

TRANSPARENȚĂ VENITURI SALARIALE SEPTEMBRIE 2018

DECLARAȚII AVERE 2017

TRANSPARENȚĂ VENITURI SALARIALE SEPTEMBRIE 2017

OMEN 4787_30_08_2017 EN II_IV_VI

OMEN 4793 31 08 2017 evaluare clasa VIII 2018

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

LEGE-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE

CODUL DE ETICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CODUL MUNCII

REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI NAŢIONAL DE ETICĂ DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

ORDINUL NR. 1985/1305/5805/2016 (ÎNCADRAREA ELEVILOR CU DIZABILITĂŢI/A COPIILOR CU CES)

METODOLOGIA PENTRU ASIGURAREA SUPORTULUI NECESAR ELEVILOR CU TULBURĂRI DE ÎNVĂȚARE

ORDINUL 5547 DIN 6 OCTOMBRIE 2011 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE INSPECTIE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR

REGULAMENTULUI-CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

STATUTUL ELEVULUI