PENTRU NOI, SUCCESUL A DEVENIT O OBLIGAȚIE!

VIZIUNEA ŞCOLII

– Scoala ,,Sfânta Vineri’’, prin calitatea educaţiei, va fi compatibilă cu o şcoală europeană.

DEVIZA ŞCOLII

– Pentru noi, succesul a devenit o obligaţie!  

MISIUNEA ŞCOLII

 Şcoala ,,Sfânta Vineri’’asigură realizarea urmatoarelor competenţe:

– dezvoltarea personală, incluziunea socială şi integrarea pe piaţa muncii

–  interesul pentru educaţie, promovarea unui învăţământ responsabil, de calitate 

– creativitatea, munca în echipă, dezvoltarea relaţiilor de colaborare

–  formarea personalităţii elevilor, educaţia spiritului, deschiderea spre shimbare, spre respectarea şi înţelegerea valorilor sociale şi culturale

  

Istoric

În anul 1962 se înfiinţa ,,Şcoala Generală de 8 ani nr. 21″, în prezent Şcoala ,,Sfânta Vineri” în incinta actualului Muzeu de Istorie şi Arheologie Prahova.

Clădirea, opera renumitului arhitect Alexandru Orăscu, inaugurată în anul 1865 a avut destinaţia de liceu de băieţi. În timp aici au mai funcţionat Şcoala Normală, iar după 1950 diverse licee şi şcoli generale.

Datorită arhitecturii deosebite, la iniţiativa a doi intelectuali de marcă ai oraşului, regretatul profesor emerit Nicolae Simache şi a profesorului Iacob Balaban, clădirea îşi schimbă destinaţia, rămânând până astăzi lăcaşul Muzeului Judeţean de  istorie şi Arheologie Prahova.

Clasele care funcţionau aveau să se mute în actuala incintă a Şcolii ,,Sfânta Vineri” din strada Poştei, nr. 19. Construcţia nouă s-a finalizat în anul 1966, inaugurarea făcându-se la 1 septembrie.

Şcoala funcţiona acum într-o clădire modernă, cu aspect plăcut, foarte luminoasă şi curată, care oferea o atmosferă agreabilă de lucru atât elevilor, cât şi profesorilor.

Prin străduinţa iniţiatorului proiectului Iacob Balaban – director, susţinut şi de corpul didactic, în şcoală au fost amenajate laboratoare de fizică, de chimie, de biologie, precum şi cabinete de istorie, de geografie, de matematică, de limba şi literatura română, de limbi străine.

De-a lungul timpului, strădania dascălilor a făcut ca această şcoală să se impună prin rezultatele remarcabile, în fruntea şcolilor generale din judeţ, devenind şcoala pilot a Ministerului Educaţiei.

Numărul elevilor fiind într-o continuă creştere, în anul 1973 i se repartizează şi clădirea situată pe strada Stadionului nr. 9, cunoscută de atunci sub denumirea de ,,Şcoala Mică”. Destinaţia acestei clădiri, construită de familia Alexandru Scorţeanu în memoria fiului căzut în Războiul pentru Independenţă, nu s-a schimbat, ea funcţionând mereu cu clasele I – IV

În anul 1999, Consiliul de Administraţie al Şcolii, în colaborare cu Consiliul Parohial al Bisericii ,,Sfânta Vineri” propun ca numele şcolii să fie Şcoala „Sfânta Vineri”. Iniţiativa a fost sprijinită şi aprobată de inspectorul şcolar general de atunci, profesor Aurel Lupu.

Această hotărâre a fost luată deoarece terenul pe care este construită şcoala a fost donat de Biserica ,,Sfânta Vineri”, situată în vecinătate.

Începând cu data de 1 octombrie 1999 denumirea oficială a şcolii este Şcoala cu clasele I- VIII „Sfânta Vineri”. Pe 14 octombrie 1999, în prezenţa elevilor, a corpului didactic, a conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, a preoţilor de la Biserica „Sfânta Vineri”, a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist şi a autorităţilor locale, într-o adunare solemnă şcoala a primit numele de ,,Sfânta Vineri”. De atunci, în fiecare an, pe 14 octombrie se sărbătoreşte ziua şcolii, care coincide cu sărbătorirea Sfintei Parascheva sau Sfânta Vineri, protectoarea şcolii.

Continuând tradiţia rezultatelor deosebite la învăţătură, în decembrie 2002, şcoala a fost declarată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova ‹‹Centrul de excelenţă ,,Sfânta Vineri”››. Bilunar, la sfârşit de săptămână, olimpicii şi elevii cu rezultate excepţionale la învăţătură, din oraş şi din judeţ, se întâlnesc pentru aprofundarea materiei îndrăgite

La 15 septembrie 2008 s-a dat în folosinţă clădirea nouă a şcolii de pe strada Stadionului nr. 9cu 5 săli de clasă unde frecventează cursurile elevii claselor a VIII-a( A, B, C, D, E)

Un merit deosebit în ridicarea calităţii procesului instructiv-educativ l-au avut  directorii care s-au succedat la conducerea şcolii.

RESURSE UMANE:   ELEVI 1223,    CADRE DIDACTICE  63 din care: 47 gradul I (3 cu titlul de doctor), 5 gradul II,             6 gradul definitiv și 5 gradul debutant
BAZĂ MATERIALĂ:   1 CABINET INFORMATICĂ,  1 CABINET BIOLOGIE,  1 BIBLIOTECĂ,  1 CABINET MEDICAL,           1 CABINET STOMATOLOGIC,  1 CABINET DOCUMENTARE,  1 CABINET CONSILIERE